Ito ay dumpsite ng mga komix, graphic memoirs, at anumang proyektong may kinalaman sa sining biswal. Welcome ang lahat ng komento't kritisismo.
---
This is a literary and visual dumpsite of comics, graphic memoirs, and any other visual projects. All comments and criticisms are welcome.

*Best viewed on a 1440x900px monitor.

Sunday, November 14, 2010

Pen and Ink dudels

Photobucket
2010 / 15x20" / exhibited at the 'Nasaan?' Human Rights Exhibit, Ishmael Bernal Gallery, UP Film Institute.Photobucket
2010Photobucket
2007 / published in the Philippine Collegian

Thursday, September 2, 2010

LANSANGAN: Mga Kwentong Kalsada

PhotobucketAng 'Lansangan' ay isang graphic memoir / graphic reportage na ipinasa bilang produkto ng graphic thesis na "Exploring Visuality in Creating Graphic Memoirs on ‘Lansangan’ as a Sociopolitical Space" para sa Visual Communications na kurso sa UP Diliman College of Fine Arts. Nailikha ito sa tulong ng Thesis Fund Grant ng College of Fine Arts at Office of the Chancellor, at tumanggap ng parangal bilang Best Thesis for Illustration and Publication sa pagtatapos noong abril 2010.

Sinimulan noong Disyembre 2009, natapos noong Marso 2010. Inilathala sa ilalim ng Mango Comics, at inilunsad noong Oktubre 23, 2010 sa Philippine International Comics, Cartoons, and Animation Festival (PICCA Festival). Walang katapusang pasasalamat kina Sir Boboy Yonzon at Sir Maldwyn de Pano para sa paglalathala.

-------

'Lansangan' (Street) is a graphic memoir / graphic reportage submitted as the creative output of the graphic thesis "Exploring Visuality in Creating Graphic Memoirs on ‘Lansangan’ as a Sociopolitical Space" for the BFA Visual Communications program under the University of the Philippines College of Fine Arts. The proposal was awarded a Thesis Fund Grant from the UPCFA and the Office of the Chancellor, and the final output was awarded Best Thesis for Illustration and Publication during the graduation ceremony in April 2010.

Started in December 2009 and finished in March 2010. Published by Mango Comics and launched on October 23, 2010 during the Philippine International Comics, Cartoons, and Animation Festival (PICCA Festival).] I extend my never-ending gratitude to Sir Boboy Yonzon and Sir Maldwyn de Pano for publishing it.

*Since it is a project that aims to create a Filipino graphic memoir, it is of course written in Filipino and deals with sociopolitical issues within the Philippines, as within the philosophy of New Journalism that puts great value on consciously subjective and purposely self-conscious points of perception.©Piya Constantino, 2010.Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Monday, January 11, 2010

et cetera

[dahil oo nga pala, di lang speedball ang pwedeng ipanggawa]


Photobucket
'Doon Ka Sa Bangketa'
acrylic on canvas, 2x2 ft.
2009
exhibited at the Tutok:SO(e)NA group exhibit at the Manila Contemporary


Photobucket
'Lutang'
Rubbercut on Paper, handcolored
9x12"
2008


tenkyu. hehe.

sa pagtatapos ng dekada

Ilang tula/komiks na nabuo mula 2007-2009; ang lahat ng tula, maliban sa 'Eros Poetica' (ni Carlos M. Piocos III), ay orihinal na akda.

Lahat ay pen and ink on paper; digital corrections / coloring.

---

A few poetry/comics created between 2007 and 2009; all poetry are original compositions except for 'Eros Poetica' by Carlos M. Piocos III.

All were created using pen and ink on paper, some with digital corrections and coloring.Photobucket
'Hele' (2007); published in The Philippine CollegianPhotobucket
'Eros Poetica' (2007); published in The Philippine CollegianPhotobucket
'Lutang' (2008); published in The Philippine CollegianPhotobucket
'Panagimpan' (2008); published in The Philippine CollegianPhotobucket
'Ang Mga Di Naisusulat na Linya' (2009); published in The Philippine Collegian(nawa'y patuloy pa ring madagdagan sa bagong dekada. bow.)