Ito ay dumpsite ng mga komix, graphic memoirs, at anumang proyektong may kinalaman sa sining biswal. Welcome ang lahat ng komento't kritisismo.
---
This is a literary and visual dumpsite of comics, graphic memoirs, and any other visual projects. All comments and criticisms are welcome.

*Best viewed on a 1440x900px monitor.

Saturday, October 3, 2009

Ilang Tanda ng Pagtatakda

Muling Pagsasa-komiks ng lumang akda. Unang ginawang one-page komiks para sa Kalasag noong 2005. Hindi ito kasali sa thesis, eksperimento lang sa paggawa. Dahil tuhog din sa isang plate (hehe), intended ito na iprint bilang storybook na 5x5" ang size (kaya ang spreads ay 5x10").

Pen and Ink on bristol / digital coloring. Oktubre 2009. Ang kwento ay isinulat noong 2005.

---

Another comics translation of an old composition. This was first created as a one-page comics for 'Kalasag' (the college paper of the College of Arts and Letters in U.P. Diliman) in 2005.

Pen and Ink on bristol / digital coloring. October 2009. The story was written in 2005.
Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket